Izračunajte vašu idealnu težinu

Indeks telesne mase (engl. Body Mass Index, BMI) je metoda računanja uhranjenosti. BMI se izračunava vrlo jednostavno, a temelji se na odnosu telesne težine i visine osobe. Što je indeks više izvan okvira urednih vrednosti, to je veći rizik od obolevanja od raznih srčanih bolesti, dijabetesa i povišenog krvnog pritiska.

BMI treba shvatiti kao okvirnu metodu, budući da stvarno zdravstveno stanje osobe treba oceniti u širem medicinskom kontekstu.

BMI kalkulator

kg

cm

Vaš BMI:
Muškarci Žene
< 20.7 19.1 BMI prenizak
20.7 - 26.4 19.1 - 25.8 BMI idealan
26.5 - 27.8 25.9 - 27.3 BMI malo iznad normale
27.9 - 31.1 27.4 - 32.2 BMI visok
31.2 - 45.4 32.3 - 44.8 BMI previsok
> 45.4 > 44.8 BMI izrazito visok